Det lønner seg med EQUITY Prøv vår priskalkulator

Sjekkliste i nedgangstider

Regnskap Norge har laget en liste med råd til bedrifter i nedgangstid. Disse rådene kan hokas hjelpe deg med å følge.

I nåværende situasjon må en forvente at kunders betalingsevne kan være svekket i forhold til det en tidligere har lagt til grunn. Flere konkurser og tap på fordringer, som for kort tid siden ikke var sannsynlig, kan ikke utelukkes.

Punktene under er hentet fra Regnskap Norge sin artikkel, og flere av punktene er noe Equity kan hjelpe deg med å iverksette.

Punkter som Equity kan hjelpe deg med

  • Sende ut betalingspåminnelse raskt

  • Innføre klausuler om renter og gebyrer ved sen betaling

  • Sørg for at fakturaadressen er korrekt og oppdater disse jevnlig for å unngå feiladressing

  • Sørg for rask oppfølging av misligholdte krav

Hvordan forholde seg til leverandører og kunder?

For å sikre en god kontantstrøm bør bedriften søke om lengst mulig betalingstid hos kreditorer og leverandører. Samtidig må bedriften optimalisere egne kundeinnfordringer ved å etablere gode rutiner for fakturering, kredittid til kunder og innkreving.

I Equity har vi gjennomtenkte rutiner som vi raskt kan innføre for din bedrift.

Ta kontakt med oss i dag

  • Aktiver Equity fra ditt hjemmekontor

  • Med Hokas kan du være klar for å kjøre purringer i løpet av samme dag

  • Equity er tar ansvar for hele prosessen frem til kunden har betalt

Tips til innfordringsrutiner

Sørg for at innfordringsrutinene optimaliseres. Følg fordringsutviklingen nøye og vurder hver enkelt kunde individuelt. Det bør koste å betale for sent. Oppdater avtaler med klausuler om renter og gebyrer ved for sen betaling. Ta eventuelt en telefon til sene betalere, og ikke gjennomfør nye salg til kunder som ikke gjør opp for seg. Er likviditeten stram kan factoring være et alternativ, men det har også en kostnadsside.

Etabler gode inkassorutiner, enten som egeninkasso, eller i samarbeid med et inkassobyrå.

Flere fra Læring

ALLE ARTIKLER