Det lønner seg med EQUITY Prøv vår priskalkulator

Regjeringen halverer inkassosalærer

I statsråd den 19. juni vedtok regjeringen nye rammebetingelser for inkassobransjen. Disse vil ha effekt fra og med 1. oktober i 2020.

De viktigste endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner. Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis.

Endringene som ble vedtatt i statsråd:

 • halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for betalingsoppfordringer som fordringshaveren selv har sendt

 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav til og med 500 kroner ved fremmedinkasso

 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner ved fremmedinkasso

 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso

 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso

 • tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt

Gjeldende gebyrer og salærer etter endringene fra 1. oktober:

 • purring og inkassovarsel: 35 kroner

 • betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner

 • lett salær krav til og med 500 kroner: 175 kroner

 • lett salær krav til og med 1000 kroner: 245 kroner

 • lett salær krav til og med 2500 kroner: 280 kroner

 • lett salær krav til og med 10 000 kroner: 560 kroner

 • lett salær krav til og med 50 000 kroner: 1120 kroner

 • lett salær krav til og med 250 000 kroner: 2520 kroner

 • lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner

 • tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær

 • satsene for gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt, er like høye som satsene for lett salær

 • utenfor forbrukerforhold, er satsene for lett salær, tungt salær og inndriving av egne pengekrav ved advokat halvannen ganger så høye

Referanse: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-halverer-inkassosalarer/id2714995/

Flere fra Nyheter

ALLE ARTIKLER