Det lønner seg med EQUITY Prøv vår priskalkulator

Hvordan sette riktig forfallsdato på faktura?

Equity følger opp fakturaen i henhold til forfallsdato, slik at effektiv kredittid kan reduseres til et minimum. Det er da viktig at forfallsdato og ikke minst fakturatypen, er korrekt.

Det finnes flere typer fakturaer:

  • Faktura

  • A-konto faktura

  • Sluttfaktura

Fakturer ofte
For å oppnå best mulig likviditet er det viktig å fakturere så ofte som mulig, om man ikke kan fakturerer hele arbeidet, så er det viktig å sende en a-konto eller en delfaktura.

I samsvar med debitor's betalingsevne
En enkel målestokk på riktig forfallsdato er å sikre at den er i samsvar med hva debitor har mulighet til å gjennomføre. Debitor har ofte flere personer som skal attestere og godkjenne fakturaer, og da er det ikke enkelt å overholde korte betalingsfrister.

God grunn til purrestopp?
Gjennom flere år har vi erfart at kreditorer ofte markerer fakturaer med 'ikke purr', da kan det være nyttig å ta en intern gjennomgang av rutinene for å kunne sette riktig forfallsdato. Dersom forfallsdatoen er optimal, bør det i utgangspunktet ikke finnes mange gode grunner til å sette en faktura i purrestopp.

Vårt fokus er å trene dine kunder til å betale til rett tid, med helautomatisert løsning fra Equity.

Oppsummering

  1. Fakturer så ofte som mulig, gjerne ved bruk av en annen faktura-type for å dele opp beløpet over tid

  2. Gjør det enkelt for debitor å gjennomføre betaling i god tid

  3. Vær obs på at du ikke har fakturaer på 'ikke purr' hvis det kan unngås

Flere fra Læring

ALLE ARTIKLER