Det lønner seg med EQUITY Prøv vår priskalkulator

Hvordan kan Equity hjelpe meg å få bedre likviditet?

Vi ønsker å ta et ansvar for å gi deg god likviditet gjennom raske innbetalinger.

Færrest mulig effektive kredittdager
Først og fremst kalkulerer vi effektive kredittdager og kartlegger hva som skal til for å få minsket dette slik at du kan få en styrket likviditet.

Automatisk oppfølging
Equity setter opp automatiske flyter basert på data som vi henter direkte fra ditt økonomisystem. Dette forløpet består av påminnelser som automatisk sikrer at du inn pengene hyppigere før faktura går til inkasso.

Egen saksbehandler
I tillegg til dette har hver kunde en egen saksbehandler som følger opp resultatene dine, og gir konkrete anbefalinger til hvordan det kan gjøres forbedringer i den automatiske flyten.

Respektert aktør
Det er også viktig å nevne at Equity er en profesjonell aktør som har drevet med betalingsoppfølging i over 25 år, og dette har åpenbart en god effekt ovenfor debitor som får et egen tilpasset kundepanel med en oversikt over faktura.

Når du ajourfører dine betalinger, sørger Equity for resten.

Flere fra Ofte stilte spørsmål

ALLE ARTIKLER