Det lønner seg med EQUITY Prøv vår priskalkulator

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2020. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a., og det er videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 430 kroner.

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

§ 1. Forsinkelsesrenten

Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8 prosent p.a.

§ 2. Standardkompensasjon

Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 430 kroner.

§ 3. Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2020. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. desember 2019 nr. 202 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.

Referanse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-renter-ved-forsinket-betaling-og-kompensasjon-for-inndrivelseskostnader/id2714666/

Flere fra Nyheter

ALLE ARTIKLER