Prøv Equity gratis i 45 dager. Ingen kjøpsforpliktelser! Les mer

Gir likviditet og tar vare på relasjoner

Fakturer som vanlig i ditt økonomisystem, så følger vi opp at alle dine kunder betaler, helt automatisk.

Automatisert fakturaoppfølging og inkasso

Løsningen er laget for å være selvfinansierende og for å sikre deg betaling til forfall. Med automatisk fakturaoppfølging og inkasso bruker du minimal tid på innfordring av utestående fordringer. Når du ajourfører dine betalinger, sørger Equity for resten.

Hvordan bevare relasjonen?

Gi god informasjon

Hvor mange betaler før inkasso med Equity?

2,1 millioner

Hvordan blir våre kunder fulgt opp?

Alle kunder får en egen saksbehandler

Hvordan sparer vi deg for tid?

Automatisert oppfølging

Hvordan endrer vi ditt forhold til inkasso?

Sømløs overgang

Hvordan fungerer det?

Du sender faktura gjennom økonomisystemet slik som du pleier, så fanger Equity opp all relevant data automatisk. Din tildelte saksbehandler hos oss foreslår et unikt forløp slik at du får best effekt. Det betyr at vi skreddersyr debitor (din kunde) sin opplevelse med god informasjon, relevante påminnelser og purringer, slik at din kunde helst betaler før inkasso.

Mer tid, økt likviditet

Equity setter opp automatiske flyter basert på data som vi henter direkte fra ditt økonomisystem. Dette forløpet består av påminnelser som automatisk sikrer at du inn pengene hyppigere før faktura går til inkasso. I tillegg til dette har hver kunde en egen saksbehandler som følger opp resultatene dine, og gir konkrete anbefalinger til hvordan det kan gjøres forbedringer i den automatiske flyten.

Equity for deg

Vi ønsker å ta et ansvar for å gi deg god likviditet gjennom raske innbetalinger. Vårt fokus er å trene dine kunder til å betale til rett tid. Vårt system gir alltid både deg og dine kunder god oversikt over utestående fordringer.

Velg:

Nyhet!

Alle fordeler samlet i en premium løsning

Equity har hittil brukt det tillagte purregebyrer som inntektskilde, men dette vil nå endres. Fremover vil du som kunde beholde alle renter og gebyr selv, og Equity vil ta et et suksesshonorar for oppnådd resultat.

Vår historie

Equity (den gang kalt Hokas) ble etablert i 1994 med idé om å levere betalingsoppfølging med fokus på prosessen før en faktura kommer over i et inkassobyrå. Vi investerer en vesentlig del av omsetningen i systemutvikling og integrasjoner for å fortsette å være markedets beste leverandør av betalingsoppfølging. I 2020 utvider vi våre tjenester til å inkludere finansiering, og bytter dermed navn til Equity.

Innhold fra Equity