Hokas er nå Equity! Les mer om navnebytte

Gir likviditet og tar vare på relasjoner

Betaling bør være friksjonsfritt. Derfor leverer vi betalingsoppfølging, inkasso og finansiering.

Over 25 års erfaring med betalingsoppfølging

Siden begynnelsen har vi alltid hatt fokus på det som skal skje før fakturaen går til inkasso. Over årene er det blitt utviklet en helt unik programvare som gjør det enkelt for debitor å ha kontroll over utestående betalinger, samtidig som det er enkelt for kreditor å få oversikt. Og alt skjer automatisk.

KUNDEFORHOLD

Hvordan bevare relasjonen?

Gi god informasjon

STATISTIKK

Hvor mange betaler før inkasso med Equity?

2,1 millioner

RÅDGIVNING

Hvordan blir våre kunder fulgt opp?

Alle kunder får en egen saksbehandler

TEKNOLOGI

Hvordan sparer vi deg for tid?

Automatisert oppfølging

TEKNOLOGI

Hvordan endrer vi ditt forhold til inkasso?

Sømløs overgang

Et suverent system

Våre systemer støtter multi-login - som gjør løsningen optimal for kjedekontorer, konsern, regnskapsførere samt deg som bedriftsleder. Systemet gir ikke bare deg, men også betaler full oversikt over utestående fordringer.

Vår visjon

Betaling bør være friksjonsfritt. Enten det skjer ved forfall, eller at det er behov for noen ekstra dager. Kunden skal føle seg ivaretatt, og beløpet bør være disponibelt, selvom fakturaen ikke har blitt betalt ennå. Og det hele bør skje helt automatisk, slik at du kan fokusere på de tingene som virkelig trenger din oppmerksomhet.

Hvordan fungerer Equity?

Vi ønsker å ta et ansvar for å gi deg god likviditet gjennom raske innbetalinger. Vårt fokus er å trene dine kunder til å betale til rett tid. Vårt system gir alltid både deg og dine kunder god oversikt over utestående fordringer.

For:

Enkle tiltak med stor gevinst

God likviditet gir deg viktig økonomisk handlingsrom. Likevel ønsker vi ikke å få dette handlingsrommet på bekostning av våre viktigste relasjoner. Vår betalingsoppfølging består av enkle og automatiserte steg som sørger for raske innbetalinger og samtidig tar vare på relasjoner.

Vår historie

Hokas ble etablert i 1994 med idé om å levere betalingsoppfølging med fokus på prosessen før en faktura kommer over i et inkassobyrå. Vi investerer en vesentlig del av omsetningen i systemutvikling og integrasjoner for å fortsette å være markedets beste leverandør av betalingsoppfølging. I 2020 utvider vi våre tjenester til å inkludere finansiering, og bytter dermed navn til Equity.

Innhold fra Equity